تبلیغات
ســــ❋ــــرمآی خـــفـــته - ✲ متن فارسی وانگلیسی موزیک✲ let it go
✲محـــبت قلـــب های یخـــی رو آب میـــکنه✲

✲ متن فارسی وانگلیسی موزیک✲ let it go

جمعه 18 بهمن 1392 12:27 ق.ظ

نویســـنده : ◇◆ мιιѕ ғaгny ◆◇The snow blows white on the mountain tonight
برف، سفیدی رو روی کوه میپاشه امشب
Not a footprint to be seen
هیچ رد پایی دیده نمیشه
A kingdom of isolation and it looks like I'm the queen
قلمرویی از انزوا و به نظر میرسه من ملکه اش هستم
The wind is howling like the swirling storm inside
باد مثل طوفان چرخنده زوزه میکشه
Couldn't keep it in
نتونستم توی خودم نگهش دارم
Heaven knows I try
خدا میدونه که تلاش میکنم

Don't let them in, don't let them see
نذار بیان تو، نذار ببینن
Be the good girl you always had to be
دختر خوبی که همیشه مجبور بودی باشب، باش
Conceal, don't feel, don't let them know
پنهان نکن، حس نکن، نذار بدونن
Well now they know
خوب حالا دیگه میدونن

Let it go, let it go
رهاش کن، رهاش کن
Can't hold you back anymore
دیگه نمیتونن تو رو مهار کنن
Let it go, let it go
رهاش کن، رهاش کن
Turn my back and slam the door
پشتم رو میکنم و در رو بهم میزنم

And here I stand
و اینجا می ایستم
And here I'll stay
و اینجا میمونم
Let it go, let it go
رهاش کن، رهاش کن
The cold never bothered me anyway
درهرصورت سرما اذیتم نمیکنه

It's funny how some distance makes everything seem small
خنده داره که چطور فاصله باعث میشه همه چیز کوچک به نظر بیاد
And the fears that once controlled me can't get to me at all
و ترسهایی که یه زمانی منو کنترل میکردن اصلا نمیتونن بهم برسن
Up here in the cold thin air I finally can breathe
اینجا توی هوای رقیق سرد بالاخره میتونم نفس بکشم
I know left a life behind but I'm too relieved to grieve
میدونم که یه زندگی رو پشت سر گذاشتم ولی خیلی آزادتر از اونم که اندوهگین باشم

Let it go, let it go
رهاش کن، رهاش کن
Can't hold you back anymore
دیگه نمیتونن تو رو مهار کنن
Let it go, let it go
رهاش کن، رهاش کن
Turn my back and slam the door
پشتم رو میکنم و در رو بهم میزنم

And here I stand
و اینجا می ایستم
And here I'll stay
و اینجا میمونم
Let it go, let it go
رهاش کن، رهاش کن
The cold never bothered me anyway
درهرصورت سرما اذیتم نمیکنه


Standing frozen in the life I've chosen
توی زندگی ای که انتخاب کردم منجمد ایستاده ام
You won't find me, the past is so behind me
تو منو پیدا نخواهی کرد، گذشته پشت سرمه
Buried in the snow
توی برف مدفون شده

Let it go, let it go
رهاش کن، رهاش کن
Can't hold you back anymore
دیگه نمیتونن تو رو مهار کنن
Let it go, let it go
رهاش کن، رهاش کن
Turn my back and slam the door
پشتم رو میکنم و در رو بهم میزنم

And here I stand
و اینجا می ایستم
And here I'll stay
و اینجا میمونم
Let it go, let it go
رهاش کن، رهاش کن
The cold never bothered me anyway
درهرصورت سرما اذیتم نمیکنهcm: نازه نه؟
آخرین ویرایش: جمعه 18 بهمن 1392 12:29 ق.ظنمایش نظرات 1 تا 30